Đặc điểm

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Website

% lợi nhuận cao nhất

Thời gian rút tiền

Phương thức nạp rút

Số tiền nạp tối thiểu

Tiền thưởng nạp tiền

Số tiền tối thiểu cho 1 giao dịch

Ứng dụng di động

Đội ngũ hỗ trợ tiếng Việt

OLYMP TRADE

Trung bình 70% - 82%

Tối đa 5 ngày làm việc

Thẻ ngân hàng nội địa & quốc tế Visa/Mastercard. Ví điện tử. Bitcoin.

$10

5% - 30%

$1

IQ OPTION

Trung bình 73% - 80%

Tối đa 3 ngày làm việc

Thẻ ngân hàng nội địa & quốc tế. Ví điện tử.

$10

Không có thưởng

$1

BINARY.COM

Trung bình 70% - 100%

Tối đa 42 giờ làm việc.

Thẻ Visa/Mastercard & ví điện tử.

$10

Không có thưởng

$1